SAAD KOLLEKSİYASI DUBAYDA ARAB MODA HƏFTƏSİ 11 MÖVSÜSÜNDƏ İŞTİRAK EDİR